Programujeme PHP profesionálně

Připravili jsme pro Vás recenzi knihy Programujeme PHP profesionálně, kterou v českém překladu vydává nakladatelství Computer Press. O tom co kniha obsahuje se dočtete v následujících řádcích.

Kniha pochází z nakladatelství Wrox Press a autory je kolektiv tvořený pěti programátory: Jesus Castagnetto, Harish Rawat, Sasha Schumann, Chris Scollo a Deepak Veliath, kterou u nás v českém překladu nabízí vydavatelství Computer Press za cenu 590 Kč. Na rozdíl od anglické verze knihy je k českému překladu přiloženo i CD, které si popíšeme později. Grafické ztvárnění a sazbu knihy hodnotit nebudu, protože se domnívám že to pro čtenáře není zase až tak podstatné. Dle seznamu a rejstříku se dá orientovat dobře, snad jen kapitoly mohly být trošku jinak seřazeny. Každý kdo měl s PHP co do činění se v knize určitě neztratí.

Hodně čtenářů, zabývajících se PHP, již určitě vidělo, nebo dokonce četlo knihu Jirky Koska – PHP tvorba interaktivních internetových aplikací, která se dá u nás považovat za určitý „standard“ knihy o PHP. Pokud se řadíte do této skupiny, budete si muset zvyknout na trošku jiný styl, protože kniha se s nikým „nemazlí“ a autoři jdou rovnou na věc. V knize se rozhodně nesetkáte s nostalgickým známým „programem“ obsahující příkaz vypisující text: „HELLO WORLD!“ – autoři knihy nechtějí čtenáře zatěžovat nepraktickými ukázkami zdrojového kódu.

První kapitola a úvod obsahují zběžný popis internetových aplikací, různých server-side skriptovacích jazyků a samozřejmě úvod do PHP. Druhá kapitola pak obsahuje vyčerpávající popis instalace Apache serveru s podporou PHP a to jak na platformách UNIX/Linux, tak i na platformách Windows. Velice podrobně je v této kapitole rozepsán konfigurační soubor php.ini, v podstatě každá direktiva je zde několika slovy popsána. Samozřejmostí je také popis instalace databázového serveru MySQL, který kniha hojně využívá (zmínky o jiných databázových systémech se v knize objevují, ale příklady v knize uváděné využívají výhradně MySQL databáze). A na závěr kapitoly se ještě dočtete něco málo o funkci a instalaci GD knihovny, určené pro práci s obrázky. Další kapitola je pak obecným úvodem do PHP, popisující základy programování v tomto skriptovacím jazyce.

Čtvrtá kapitola popisuje práci s proměnnými, konstantami a popisuje jednotlivé datové typy. V páté kapitole se pak dočtete o operátorech, a to jak matematických tak i logických, jejich uplatnění při různých matematických výpočtech a přiřazování. Jsou zde také popsány operátory, používané v podmínkách. Šestá kapitola pak popisuje velmi důležité příkazy, ke kterým mimo jiné patří if, else, while, for, include. V krátkých příkladech pak můžete vidět praktické využití těchto příkazů. Osmá kapitola obsahuje další důležitý element PHP, kterým jsou definice vlastních funkcí. Dočtete se o tom, jak se funkce definují, jaký jej jejich význam a jaké výhody přinášejí programátorovi. Samozřejmostí je několik praktických ukázek.
Osmá kapitola se zabývá definicí polí a funkcemi určenými pro práci s nimi. Popisovány jsou jedno i vícerozměrná pole, není zapomenuto ani na pole asociativní. Deváta kapitola obsahuje popis objektového programování v prostředí PHP, vytváření tříd, jejich instancí, dědičnost a samozřejmě jejich využití. V desáté kapitole se dočtete o práci s řetězci a práci reguláními výrazy. Jedenáctá kapitola čtenáře uvede do práce se soubory a souborovým systémem. Velice podrobně je zde popsáno čtení a zápis do souboru, jejich tvoření a mazání. Stejně tak zde čtenář nalezne popis funkcí pro práci s adresáři. Velká část kapitoly se pak také zabývá nerelační databází dba, jejím využitím, importem a exportem dat.

Dvanáctá kapitola se zabývá použitím relačních databází. Obsahuje popis systému, kterým aplikace s databází komunikuje, dále je zde stručně popsán jazyk SQL a jsou uvedeny i SQL příkazy používané v MySQL. V další části kapitoly se pak dozvíte jak tvořit v databáze, tabulky, vkládat, mazat a upravovat data v nich uložená. Jsou zde popsány všechny PHP funkce spolupracující s MySQL databází. V závěru kapitoly naleznete rozsáhlejší příklad využití PHP ve spojení s databází. Třináctá kapitola popisuje adresářovou službu LDAP a její spojení s PHP. Čtrnáctá kapitola se věnuje propojením PHP a XML. Najdete zde popis PHP funkcí určené ke generování a práci s XML kódem. Nechybí ani základní popis XML a struktura dokumentů v XML.

Patnáctá kapitola popisuje práci s obrázky, o jejich generování a úpravě. Šestnáctá kapitola se zabývá konektivitou PHP. Je zde vysvětlena komunikace PHP s jinými servery na bázi protokolu TCP. Jako příklad je zde uveden skript dotatazující se whois serveru na to, zda je zadaná doména volná či nikoli. Sedmnáctá kapitola popisuje tvorbu a odesílání mailů. A to jak pomocí funkce mail(), tak i pomocí tříd, určených k tvorbě mime mailů, které mohou například obsahovat přílohy. Je zde popsáno odesílání mailů přes SMTP server. Na konec kapitoly se stručně dozvíte i o přijímání a čtení mailů pomocí funkcí spolupracujících s protokolem IMAP. Osmnáctá kapitola obsahuje popis cookies, práci s nimi, výhody a nevýhody jejich použití.
Devatenáctá kapitola se věnuje lazení PHP skirptů. Obsahuje spoustu všemožných chybových hlášení, jejich význam a možnosti řešení chyb, které tyto hlášení způsobila. Dvacátá kapitola je plná bezpečnosti. Z velké části obsahuje konfiguraci serveru, php a dodatečných modulů, které slouží k zabezpečení dat a aplikací běžících na serveru. Velmi podrobně je zde probírán modul Open SSL, který ke kódovanému přenosu dat mezi webovým serverem a klientem. Dvacátá první kapitola s názvem „Magické uvozovky“ pojednává o problému s používáním uvozovek, zpětných lomítek a hodnoty NULL v PHP kódu kombinovaném s HTML a jeho řešením pomocí přidávání zpětných lomítek (back slashes). Poslední – dvaadvacátá kapitola se věnuje generováním HTML kódu s využitím třídy Fast Templates, jejím výhodám a nevýhodám.
Kniha dále obsahuje čtyři další kapitoly, nazvané jako Případová studie, které obsahují velmi podrobný popis internetové aplikace. Každá kapitola popisuje jednu konkrétní aplikaci. Popisovanými aplikacemi jsou: Internetový obchod – klasický virtuální nákupní dům s možností registrace uživatelů, nákupním košíkem, vyhledávání v nabízeném zboží s kompletní webovou administrací. Diskuzní fórum – popis diskusních fór (totožných třeba s diskusními fóry na tomto serveru). Poštovní klient – popis aplikace sloužící jako webové rozhraní pro emailové schránky podporující protokol IMAP. Poslední popisovanou aplikací je prohlížeč databáze, který slouží k administraci dat uložených v databázi a lazení skriptů s databází spolupracujících.
K českému překladu knihy je bezplatně přiloženo CD, obsahující materiály, které se budou čtenáři knihy hodit. Bohužel toto CD považuji za největší slabinu knížky. Z dostupných 650MB je obsazeno necelých 80MB, o to více mne pak překvapuje, že software dodaný na CD je jen ve verzích pro Windows (ne všechny instalace UNIX/Linuxu v sobě obsahují webový server, PHP a MySQL), určitě by se našlo místo na verze softwaru i pro jiné platformy. Na CD kromě všech ukázkových skriptů naleznete i instalaci Apache serveru, instalaci PHP a MySQL. Přiloženy jsou i různé ukázky konfiguračních souborů a to dokonce s českým překladem komentářů. CD také obsahuje PHP a MySQL dokumentaci. Jako „třešnička“ na dort je CD obohaceno o ceklem 8 příloh ve formátu PDF, Acrobat Readerem 4 a Win Commanderem 4.52. Přílohy v souborech PDF jsou však bohužel „zamčeny“ pro tisk, takže se normálním způsobem nedají vytisknout (alespoň na PC, na Macku se nám to v redakci podařilo napoprvé). Tyto přílohy obsahují (číslo v závorce je počet stran):
Příloha A: Funkce PHP (58),
Příloha B: PHP4 a ZEND (8),
Příloha C: Prohlížeče a HTML (55),
Příloha D: Požadavky a odpovědi HTTP (12),
Příloha E: Regulární výrazy (2),
Příloha F: Software Open Source (11),
Příloha G: Zdroje (4),
Příloha H: Podpora a chyby (4). 
Závěrem mohu říci, že čtenář za cenu 590 Kč dostane knihu s velmi kvalitním obsahem (i přes drobné jazykové chyby a chyby v sazbě). Cena knihy se může mnohým zdát jako přehnaná, ale vzhledem k celkovému počtu téměř 670 stran a ceně originálu, pohybující se kolem 50 dolarů je cena adekvátní. Koupi knihy úplným začátečníkům v PHP bez předchozí programátorské praxe bych nedoporučoval (Computer Press knihu zařadil do kategorie Profi, takže už to o něčem svědčí…), protože se zcela nezabývá základům a popisuje spíše pokročilejší programátorské metody. Pro ty, kteří se už základy PHP prokousali, mohu knihu vřele doporučit, protože obsahuje spoustu materiálu, který se může kdykoli hodit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *