PHP a MySQL rozvoj webových aplikací – jaká je?

Asi před měsícem se mi do rukou dostala nová kniha vydavatelství Softpress. Jelikož česky psaných knih o tomto tématu je jako šafránu, vrhl jsem se na její čtení. Pocity ze čtení této knihy se vám budu snažit v několika odstavcích popsat.První pohled na knihu byl velice příjemný. Obálka laděná do modré barvy, s tématicky vhodně zvolenými obrázky zvýšila mé napětí z obsahu. 720 stran, které kniha obsahuje, jí dává na mohutnosti (a na váze) a je předzvěstí kvanta zajímavých informací skrývajících se v útrobách zmíněné modré obálky. Na co a v jaké kvalitě v knize narazíte, se Vám budu snažit popsat v následujících řádcích.

Kniha nepatří mezi českou tvorbu a je přeložena z anglického originálu PHP and MySQL – web development a vyšla v nakladatelství Sams. Autory knihy jsou spoluzakladatelé společnosti Tangled Web Design – Luke Welling a Laura Thomson. Oba autoři mimo působnosti ve společnosti vyučují na RMIT University vývoj webových stránek, návrh databází, softwarové inženýrství a programovací jazyky C a C++.

Kniha je řazena do šesti tématicky dělených částí. První je věnována základům programování v PHP. Druhá část je celá věnována MySQL. Třetí část se jmenuje E-Komerce a bezpečnost. Tato část se věnuje zabezpečení aplikací určených pro komerční sféru. Čtvrtá část knihy se věnuje pokročilejšímu PHP programování. Pátá část se týká tvorby ucelených webových projektů. Šestá – nejkratší a zároveň poslední část knihy jsou dvě přílohy: instalace PHP a MySQL a webové odkazy na zajímavé stránky.

Po skoro dvacetistránkovém obsahu knihy následuje první část knihy, která je roztříděná šesti kapitol, ve kterých se autoři knihy snaží čtenáři přiblížit základní syntaxi a pojmy PHP. Na rozdíl od jiných knih vydaných v českém jazyce se tento začátečnický kurz rozjíždí hezky rychle a celá první část je nečekaně nadupána kvanty praktických a velmi snadno pochopitelných příkladů. Někdy jsem se při čtení pozastavoval nad věcmi, které mi v mé dosavadní praxi unikly. Kromě základní syntaxe a pojmů PHP se první část intenzivně věnuje práci se soubory, poli, manipulaci s textem, regulárními výrazy, funkcemi a zvláště pak objektovému programování, které je v této knize velice dobře popsáno.

Druhá část knihy se věnuje MySQL databázi. Mimo základů jazyka SQL a transakčních databází se zde čtenář dozví jakým způsobem PHP s MySQL spolupracuje. Také se zde hovoří o návrhu databáze. V kapitole MySQL pro pokročilé se autoři knihy podrobně zabývají optimalizací databázové struktury, tabulek a SQL dotazů, o uživatelských právech a jejich nastavování, bez čehož se žádný správce systému neobejde.

Třetí část věnována E-komerci a bezpečnosti je o něco více teoretická než předchozí dvě, což ale neznamená, že by v této části nebyly zajímavé příklady Velký důraz, je kladen na používání šifrování či zabezpečeného přenosu pomocí SSL. Jedna z kapitol této části se věnuje také autentifikaci uživatelů.

PHP pro pokročilé se jmenuje čtvrtá část knihy, která pomocí praktických ukázek vysvětluje různá zákoutí PHP, bez kterých se však velké internetové projekty neobejdou. Mezi tyto témata patří práce se sítí a síťovými protokoly, práce s datumy a časy, on-fly generování obrázků, sessions proměnnými .

Pátá část je věnována těm, kteří v PHP vyvíjejí velké ucelené projekty. První kapitola je spíše teoretická a zabývá se softwarovým inženýrstvím, analýze problémů, standardizaci kódů apod. Další kapitola této části je věnována ladění PHP aplikací a zaměřuje se na odhalování a odstraňování chyb.

Další kapitoly páté části pak podrobně popisují několik větších webových projektů, mezi které mimo jiné patří, internetový obchod, redakční systém či diskuzním fórům. Poslední kapitola této části se věnuje generování PDF souborů.

Poslední část – přílohy – obsahuje návod jak nainstalovat Apache server, PHP a MySQL. Instalace počítá se všemi potřebnými moduly, které využívají skripty uvedené v knize. Instalace je popisována jak pro platformu MS Windows tak i linux/unix operační systémy. V příloze také naleznete několik zajímavých odkazů na www stránky.

Toto byl krátký výčet obsahu knihy, který je z profesní stránky bezchybný. Bohužel se na obsahu projevilo stáří originálu knihy. To znamená, že v době psaní knihy byla aktuální dostupná verze PHP4.0.2, která je dnes příliš zastaralá. Díky tomuto faktu se čtenář nedozví o novějších, užitečných funkcích, které byly přidány později. Další, tentokrát pro někoho velice závažná chyba knihy je absence rejstříku, který je u knih tohoto typu velkým pomocníkem. Kniha je však i bez něj, díky rozsáhlému obsahu, příjemnému grafickému zpracování a rozumné typografii velice přehledná. Škoda že korektor knihy ve své práci zanechal několik málo chybek v podobě překlepů. Také jsem v textu objevil několik nesrozumitelných či těžkopádných větových struktur. To však může být způsobeno doslovným překladem, či chybou v anglickém originále. Naštěstí je těchto drobných chybek poskromnu a v objemu knihy se zcela ztratí.

Mnozí čtenáři určitě čekají porovnání kvality obsahu s jinými dosud česky vydanými knihami. Samozřejmě že takovéto porovnání si nemohu odpustit, i když mne asi bude značná část PHP komunity odchovaných na knize PHP tvorba interaktivních internetových aplikací Jirky Koska kamenovat, ale nemohu se ubránit názoru, že tato zmíněná kniha, byť skvěle napsaná, má již svá léta. A v tak agresivně měnícím se prostředí, jakým tvorba webových aplikací bezesporu je, může být i rok dlouhá doba. Právě kvůli neaktuálnosti je dnes tato kniha téměř nepotřebná. Samozřejmě že se z ní dá naučit základům jazyka PHP. Mnozí vyznavači nebo odkojenci této knihy si potrpí na objemnou referenční příručku funkcí, která se mi však zdá jako plýtvání místem, jelikož stejná referenční příručka je k dispozici on-line na internetu. Výhodou této on-line příručky je hlavně aktuálnost a za zmínku stojí i mnohdy přínosné komentáře jiných vývojářů – odhadem na 50% vašich problémů najdete odpověď právě tady. Rozvoj webových aplikací se věnuje výhradně PHP4, jen občasně se zmíní o rozdílech v PHP3. Pro mnohé je to docela důležitý faktor, protože s PHP3 se setkávají jedině z prehistorických důvodů, což je pro vývoj přínosem. Koskova kniha je také daleko méně obsáhlá. Popis PHP a SQL jazyka je v ní směstnáno na cca 150 stran. Rozvoj webových aplikací popisuje základy PHP odhadem na 250 stránkách, což znamená daleko více informací. Navíc jsou v podstatě všechny uváděné příklady vystřižené z reálného komerčního světa, což je samozřejmě lepší než ukázky typu Hello world.

Další kniha, která stojí za porovnání, je PHP programujeme profesionálně. Ta je však určena již pokročilejším PHP programátorům a věnuje se úzce zaměřeným příkladům, než globálnějším zamyšlením nad způsobem programování. Také velké množství chyb, které se do knihy dostaly, ji řadí hluboko pod úroveň rozvoje webových aplikací (i když druhé, opravené vydání jistě ty nejokatější chyby odstranilo). Přímého porovnání knihy se však neodvážím.

Knihy jako PHP pro úplné začátečníky, PHP v příkladech či Internetový obchod pomocí PHP a MySQL nestojí ani za srovnání, protože neobsahují vůbec nic, co by, jste se nemohli dozvědět z internetových, programátorsky zaměřených serverů. Tyto knihy sice člověku ukáží několik praktických příkladů, avšak postrádají informace pro pokročilejší PHP programátory. Zvláště postrádají opravdu kvalitní příklady pro rozumné nasazení v ostrém provozu, hlavně pak pro e-komerci (která je v případě plánování programátorské kariéry neodmyslitelná) jako například zabezpečení informací či on-line platby.

Rozhodně bych knihu nedoporučil naprostým začátečníkům, kteří si chtějí vyzkoušet jaké programování vůbec je. Protože doporučená cena knihy 690 Kč je pro takovouto prvotní investici docela vysoká a nemusela by přinést kýžených výsledků. Pokud se však chcete programováním v PHP věnovat naplno, nebo se jím již věnujete, vřele koupi této knihy doporučuji. Pro PHP programátory, kteří se již prokousali prvotními problémy a začínají nahlížet do všech tajů a úskalí PHP, by se tato kniha měla stát novodobou biblí PHP – král je mrtev, ať žije král (je myšleno PHP tvorba interaktivních internetových prezentací vs. PHP a MySQL rozvoj webových aplikací). PHP experti v této knize jistě naleznou další náhled na to jak, či kam směrovat svou další tvorbu. Jednoznačně mi tato kniha připadá jako nejlepší z knih, které v českém jazyce o PHP vyšly.

Knihu si můžete objednat jak na stránkách nakladatelství http://www.softpress.cz/ tak i na většině internetových serverů v ČR.