Startovací procedura ve Formuli 1

Přinášíme další článek ze seriálu Pojmy F1. Popíšeme Vám průběh startovací procedury a světelnou signalizaci na startovní čáře.

Z přímých televizních přenosů závodů F1 jistě znáte startovní rošt s vozy, které okupují desítky lidí. Jak se vlastně monoposty na rošt dostanou a vůbec co se děje do doby než zhasnou startovní světla? Čtěte dále.

Vše, co ve finále vyvrcholí ve velice dramatický okamžik celého závodu začíná mnohem dříve, než můžeme vidět v začátku přímých televizních přenosů, které alespoň u nás začínají pouhých pět minut před tím, než se monoposty vydají do zaváděcího kola, kterému se říká také kolo zahřívací. V pravidlech F1 je startovní procedura popsána v bodech 133. – 147.

Třicet minut před startem do zaváděcího kola, které obvykle začíná v 14:00 místního času, se otevírá pit lane. Nyní jezdci mohou vyjet na trať. Jezdec se pak zařadí na správné místo na startovním roštu, které si vyjel v kvalifikaci. Pokud chce jezdec na trati absolvovat více kol, nemůže jet přes cílovou rovinku, ale musí projet boxovou uličkou sníženou rychlostí.

17 minut před startem zazní zvukový signál, upozorňující na poslední dvě minuty, po které mají vozy šanci opustit boxy.

Po patnácti minutách se pit lane uzavře. Jezdci kteří jsou v tuto chvíli v boxech, už nemohou na trať a musí startovat z boxové uličky. Pokud bude z boxů startovat více vozů, seřadí se tak jak k výjezdu z boxů vozy dojedou. Vozy z boxů odstartují až ve chvíli kdy ostatní vozy opustí prostor startu a cíle. Tyto vozy se také neúčastní zaváděcího kola. 15 minut do startu je avizováno zazněním zvukového signálu a rozsvícením prostředního sloupce červených světel.

Deset minut před zaváděcím kolem musí opustit dráhu všechny nepovolané osoby, na trati tedy mohou zůstat mechanici, pořadatelé a kupodivu i samotní jezdci. Těchto posledních 10 minut je opět oznámeno zazněním signálu a dvojím bliknutím všech červených světel, které zůstávají svítit.

Pět minut před zaváděcím kolem musí mít vozy přimontovány pneumatiky. Pokud vůz nebude do této doby zkompletován, pak bude muset startovat z pit lane. Na startovním roštu je možno dotankovat palivo. Dotankování je však omezeno na 12 litrů. Také je nutné ukončit tankování do pěti minut do startu zaváděcího kola. Později se již na startovním roštu palivo tankovat nesmí. Tankování je povoleno pouze jedenkrát, i když se startovní procedura opakuje. Pětiminutová vzdálenost do odstartování zaváděcího kola je signalizována zazněním signálu a zhasnutím jedné řady červených světel.

Tři minuty do startu zaváděcího kola signalizuje další zvukový signál a zhasnutí dalšího sloupce červených světel.

Minutu před startem zaváděcího kola musí mít všechny vozy nastartován motor. Všechny osoby pak musí opustit dráhu, nejpozději patnáct sekund před startem zaváděcího kola. Opět zaznívá signál a zhasíná další sloupec červených světel.

30 sekund do začátku zaváděcího kola zhasne další sloupec červených světel a zazní zvukový signál. Start do zaváděcího kola je signalizován zhasnutím zbývajících červených a rozsvícení zelených světel. 20 sekund po odstartování zaváděcího kola zhasínají všechna zelená světla.

Jezdec, jež má problémy před startem, musí okamžitě tento problém signalizovat před zhasnutím startovních světel zvednutím ruky. Na to reagují traťoví komisaři máváním žluté vlajky. Jakmile rošt opustí poslední vůz, mohou se mechanici vrátit na trať a pokusit se problém odstranit. Pokud tento problém nebude odstraněn v limitu půl minuty, pak musí být vůz odtlačen do boxů a musí startovat z boxů. Pokud se mechanikům v půlminutovém limitu podaří problém odstranit, pak může vůz dokončit zaváděcí kolo, ale musí se zařadit na konec startovního pole.

Při výjezdu do zaváděcího kola není dovolen ostrý start a vozy vyjíždějí postupně jeden po druhém. Taktéž je zakázáno předjíždění s vyjímkou, kdy vůz zpomalí nebo se zastaví z důvodu technických problémů. Předjetý vůz se může vrátit na svou pozici pokud se v průběhu zaváděcího kola problém vyřeší. Další vyjímkou je vůz, který stojí na roštu po tom co všechny ostatní vozy protnou startovní čáru. Takový to vůz se nemůže zařadit na svou původní pozici a musí startovat z konce pole. Pokud se však vůz rozjede ještě dříve než ostatní vozy projedou startovní čáru, je předjetí a návrat na původní pozici dovolen.

Okamžitě co všechny vozy po zaváděcím kole zaujmou svou pozici na roštu, začíná finální část startovací procedury, kdy se v intervalu jedné sekundy rozsvěcuje celkem pět sad červených světel. Za další sekundu všechny červená světla zhasnou. Tímto celá procedura končí – právě bylo odstartováno.

Pokud má jezdec problémy ještě před odstartováním do závodu, musí tuto skutečnost oznámit zvednutou paží. Startovní procedura je pak zastavena. Pokud je start zastaven v pozdní fázi a vozy se na roštu pohnou, musí být následně odtlačeny zpět na původní místo. Start je tímto odložen o pět minut, kdy následuje další zaváděcí kolo, které se již počítá do vzdálenosti odjeté v závodu, jinými slovy se o jedno kolo závod ztratí. Jezdec jenž signalizoval problémy, se musí zařadit na konec startovního pole. Příkladem této situace je letošní závod v Rakousku, kde se Cristiano Da Matta dokonce dvakrát přičinil o odložení startu.

Pokud v průběhu posledních pěti minut startovní procedury začne pršet, bývá start odložen o 15 minut, aby měly týmy možnost změnit typ pneumatik.

Pokud je počasí velmi špatné, může ředitel závodu zastavit startovní proceduru a ta bude dokončena až po tom, kdy se podmínky zlepší. Popřípadě je také možné nařídit letmý start do závodu s pomocí safety caru. Tento příklad byl k vidění v letošní GP Brazílie, kdy byl start odložen z důvodu tropického lijáku spojeného s nevhodným obutím vozů a následně byl nařízen letmý start zpoza safety caru.

Zastavení závodu červenou vlajkou
Pokud je závod zastaven červenou vlajkou, rozsvítí se i všechna červená světla. Když je potvrzen restart pozastaveného závodu, všechna červená světla zhasínají. Deset minut po vyvěšení červené vlajky se uzavírá pit lane a pět sloupců červených světel bude rozsvíceno. Tři minuty před startem do zaváděcího kola před restartem pozastaveného závodu svítí dva sloupce červených světel a zazní zvukové znamení. Startovní procedura pak pokračuje obvyklým způsobem.

Odložení startu před zaváděcím kolem
Pokud je třeba odložit start před začátkem zaváděcího kola, bude rozsvíceno pět sloupců červených světel a zazní dlouhý akustický signál. Deset minut do nového výjezdu do zaváděcího kola dvakrát probliknou červená světla doprovázená zvukovým signálem. Start pak pokračuje dle běžného scénáře.

Odložení startu po zaváděcím kole
Pokud je start odložen po odjetí zaváděcího kola, bude dán signál rozsvícením všech červených světel a začne pětiminutové odpočítávání. Tři minuty do startu dalšího zaváděcího kola zazní zvukový signál a rozsvítí se dva sety červených světel. Startovní procedura pak opět pokračuje dle obvyklého postupu.

Tímto volný výklad pravidel o startovací proceduře končí. Doufáme že jste se dověděli další kus informací o Formuli 1 a doufáme, že se na další pokračování našeho seriálu budete těšit.