Orci v kompetitivní hře II.

Pokračování miniseriálu o Orcích v kompetitivním prostředí.

Orčí mobilita – jak se dostat k objektivům
Orčí taktika je obvykle postavena na velké pěší hordě – Green Tide, nebo jako rychlá armáda – Speed Freaks.  Green tide je absolutně nemobilní. Masa orků zabere hodně prostoru, obzvláště když se snažíte držet rozestupy a omezit tak ztráty z případných zásahů blastů. Pokud operují ve složitějším terénu, nevyhnou se zpomalení a často vznikají dopravní zácpy na stupni 5, když jednotky vpředu neběží tak rychle jak ty za nimi. Než se green tide dostane do efektivní vzdálenosti, utrpí masivní ztráty, které se projeví na celkovém výkonu závěrečného assaultu. Na malé formáty do cca 1000 bodů se, ale jedná o velice nepříjemnou armádu, což jsem si v praxí dokázal. Oproti Green tidu jsou Speed Freaks, podstatně mobilnější. Plně motorkářské armády jsou jistě zajímavé a extrémně rychlé, dokáží být smrtící, pokud soupeř neví jak na ně. Nicméně stěží budete chtít těmito jednotkami držet objektiv, natož aby ovládala více objektivů najednou. Proto je v této části nebudu rozebírat a zaměřím se na dedikované transporty, tedy trucky a battlewagony.

Největší přínos orčích transportů je, že jsou open-topped, tudíž převážená jednotka může vystoupit a assaultovat, tedy dělat to pro co jsou orci stvoření a to i když se vozidlo pohne, případně z něj může střílet celá transportovaná jednotka. Bohužel je to také jejich nevýhoda, protože soupeř dostává bonus pro hod na damage table. Pokud se do nich opře střelba z melta zbraní, či zbraní s AP1, stávají se orčí transporty extrémně křehké, zvláště pak pokud se jedná o truck, pro kterého zásah meltou znamená téměř 100% jistotu penetrace a že přijde v nejlepším případě jen o zbraň. Díky oblibě vozidel v páté edici, je výskyt těchto zbraní velice častý.  Jako nezbytné se tedy jeví využítí Big Meka s kustom force field, který vozidlům do 6“ dává 4+ cover save. Tahle hračka však zabere HQ slot a není to zrovna nejlevnější záležitost a ve srovnání s ostatními armádami to ani není zásadní výhoda, jelikož i další armády mají možnosti poskytnout svým vozidlům cover save. Truck je díky svému AV10 náchylný na téměř jakoukoli střelbu, včetně pistolí. Nelze je tedy pokládat za bezpečnou přepravu jednotek. Obyčejné rhino ve stejné ceně plní svou úlohu daleko lépe.

Pokud zůstaneme u trucků, je třeba se pozastavit nad pravidlem Ramshackle, které dokáže (šance 1:3) naloženou jednotku ochránit před případnou explozí vozidla (při penetraci meltou je šance 50% na exploded result) a má 66% šanci na explozi v případě wrecked resultu. Truck tak díky ramshackle, může explodovat ve vícero případech než je obvyklé. Taktéž je 33% šance, že se nejdříve pohne náhodným směrem, a dostane se tak do naprosto nevyhovující pozice. Kráter po explozi sice poskytne cover převážené jednotce, ale neumožní za něj jednotku schovat.

Truck má kapacitu 12 modelů. Což není málo, s ohledem na kapacity transportů jiných armád. Nicméně 12 orků je jiné kafe než 12 mariňáků. Orci profitují z velkého počtu, což boyz v trucku rozhodně nejsou a i když se dostanou v plném počtu do boje, často utrpí těžké ztráty a díky nízkému LD je pak velká šance, že budou chtít z boje utéct, což se jim, díky nízké iniciativě stěží povede. Pokud zaberou objektiv, díky mizernému savu budou pravděpodobně rozstříleni.

V tomto směru je jednoznačně výhodnější použít jako transport battlewagon s kapacitou 20 modelů, což už je, v případě boyz, akceptovatelnější počet a jednotka tak může utrpět nějaké ztráty, aniž by byla oslabena tak zásadně jako jednotka v trucku. BW je díky přednímu AV 14 podstatně odolnější, podstatný je fakt že střela s S7 a menší mu alespoň z přední výseče neublíží. Automatickou součástí výzbroje BW, by měla být i Deffrolla, postrach všech land raiderů v blízkosti a to i přes to, že primární úkol BW bude transport jednotek. D6 S10 hitů při tank shock/ram je vždy příjemným bonusem. Bohužel plně vybavený transportní BW bude stát kolem 150 bodů, což není zrovna málo a je dostupný pouze jako heavy slot, nebo transport nobů/meganobů. V extrémním případě je možné jich do armády dostat až 8 – 3x heavy, 3x elite, 2x v troop pokud jsou v armádě dva warbossové – bavíme se však o rosteru na 2000 bodů s celkově 25 modely na stole, což je v praxi asi nikdo nikdy nepoužije. Do armády se jich tedy podaří procpat v lepším případě 5 kusů, ovšem na úkor ostatních vozidel či velké jednotky motonobů nebo velkých jednotek lootas. Silně anti tanková armáda pak bude mít na stole jen battlewagony, kterým bude moci věnovat náležitou péči. BW je však jednoznačně nejlepší transport, který orci mohou použít a pokud se jim podaří dostat blízko soupeřovým vozidlům, fungují jako skvělý anti tank. Z mého pohledu je to asi jediná šance pro orky v kompetitivním prostředí a zachováním univerzality.

Poslední část zaměřená na nové kodexy a pravidla bude následovat.

Navigace v seriálu← Orci v kompetitivní hře I.Orci v kompetitivní hře III. →