Combat Patrol podle Adepticonu 2011

Na letošním Adepticonu se mimo jiné odehrálo několik turnajů v Combat Patrole. Pro neznalé: Combat Patrol, aneb Warhammer 40k v 40 minutách je herní formát na 400 bodů s dodatečnými restrikcemi pro kompozici armády. Přináším jejich český překlad a drobné modifikace tak, jak byla a budou použita na turnajích v Černém Rytíři.

Originální verze Adepticon pravidel pro Combat Patrol jsou k nahlédnutí na Google Docs popřípadě pro další informace doporučuji navšívit přímo web Adepticonu.Konstrukce armád – restrikce pro Combat Patrol
Bodový limit pro armády je 400 bodů a musí odpovídat následujícím restrikcím:

 • 0- 1 HQ
 • 1-3 Troops (jedna jednotka troops je povinná)
 • 0-1 Elite
 • 0-1 Fast Attack
 • 0-1 Heavy Support
 • 0-1 „klouzavý slot“ (lze využít pro jednu dodatečnou volbu z Troops, Elite, Fast Attack nebo Heavy Support)
 • Armády nemusí obsahovat povinné (mandatory) jednotky. Všechny ostatní restrikce (například: 0-1) jsou stále aplikovány.
 • Žádný model nemůže mít více než 2 životy (wounds). Výjimku z tohoto pravidla tvoří jednotky Troops a modely s pravidlem Swarm.
 • Modely s pravidlem Psykers (resp. všechny s možností používat psychic powers) mohou být nasazeny, nesmí však používat žádné psychic powers vyžadující psychic test.
 • Armáda nesmí obsahovat modely s 2+ armour save a/nebo s 2+ invulnerable save.
 • Armáda nesmí obsahovat monstra (monstrous creatures).
 • Armáda nesmí obsahovat Special/Unique/Named characters včetně jedinečných upgrade jednotek.
 • Dedikované transporty a troops vozidla mohou mít maximální AV 12 (z jakékoli strany). Ostatní vozidla mohou mít maximální AV11. Jednotky vozidel (vehicle squadrons) jsou povoleny za předpokladu, že všechny vozidla v jednotce splní uvedená omezení.
 • Pro stavbu armád jsou dovoleny všechny aktuální oficiální kodexy.
 • Forge World/Imperial Armour nejsou povoleny. Hráč však může použít Forge World model ke znázornění kodexové jednotky.

Pravidla pro Combat patrol

 • Hraje se podle pravidel 5. edice se všemi aktuálními zveřejněnými FAQ.
 • Hra probíhá na herním stole o rozměrech 4×4 stopy.
 • Hraje se proměnlivá délka hry, tedy 5-7 herních kol.
 • Scénář pro všechny hry je Anihilace. Pro určení vítězství se však nepoužívají kill points ale victory points, tak jak je popsáno v BRB na straně 108.
 • Ve hrách se budou střídat standardní typy deploymentu, tak jak jsou popsány v BRB na straně 92.
 • Každá armáda má svého velitele. Dokud je velitel naživu, poskytuje své LD pro všechny spřátelené jednotky pro všechny LD  testy včetně testů morálky.  Velitelem se stává vždy HQ jednotka. Pokud armáda neobsahuje HQ jednotku, může hráč za velitele nominovat model s nejvyšším LD. Pokud je takových modelů více, vybere jeden konkrétní.
 • Pro všechny hry musí být použita totožná armáda.
 • Hráč by měl mít k dispozici vlastní pravidla, kodex a FAQ pro svou armádu, kostky, metr, šablony,  dostatečně čitelný army list k nahlédnutí.
 • Časový limit na hru je 60 minut.

Bodování
Turnaj probíhá švýcarským systémem. Soupeři pro první kolo jsou určení náhodně.
Za jednotlivé hry získá hráč Game Points závislé na výsledku hry. Pořadí hráčů bude určeno součtem získaných Game Points. V případě shody rozhodne pomocné hodnocení. Pomocným hodnocením se rozumí součet všech získaných victory points v turnaji (nikoli součet rozdílů z jednotlivých her). Jednotky které jsou na útěku (falling back) jsou považovány za zničené.
Do počtu VP se počítají i zničené jednotky, které vznikly v průběhu hry, například Chaos Spawn zplozená díky Boon of Mutation (Chaos Daemons).

Výsledek hry
Výhra: 15 Game Points (vyhlazení protivníka)
Remíza: 10 Game Points (nedošlo k vyhlazení jednoho z hráčů)
Prohra: 5 Game Points (vyhlazení soupeřem)
Nad rámec výše uvedených GP je skóre modifikováno dle rozdílu VP zničených soupeři. Ten hráč, jehož bilance VP je kladná, získá GP navíc, ten, jehož bilance VP je záporná, naopak GP ztrácí. Rozdíl do 80 VP nepodléhá modifikaci. Počet takto získaných/ztracených GP uvádí následující tabulka:

Rozdíl VP
Game Points
0 – 80
0
81 – 140
+1/-1
141 – 200
+2/-2
201 – 260
+3/-3
261 – 320
+4/-4
321+
+5/-5