Zkratky používané ve Warhammeru – aktualizace 24.6.

Mnoho z vás se už jistě setkalo s pojmy jako MEQ, GEQ, MSU apod., ale nejsou si zcela jisti co se pod těmito zkratkami skrývá. V tomto krátkém článku vám představím několik těchto obecných zkratek, hojně užívaných v komunitě hráčů Warhammeru – fantasy i 40k a jejich význam.

Změny jsou vyznačeny barevně. Pokud víte o něčem, co by v tomto seznamu mělo jednoznačně figurovat, dejte mi vědět.

AB – Army Builder nebo Army Book
touto zkratkou označujeme buď program firmy Wolflair pro snadné vytváření army listů nebo Army Book, tedy knihu s popisem armády pro Warhammer Fantasy Battles, tedy ekvivalent Codexu pro Warhammer 40k

AC – Auto Canon nebo Assault Cannon

AS – Armour Save
tady není co komentovat 🙂

ASM – Assault Marine

prostě assaulťáci.

BA – Blood Angels

BT – Black Templars

BW – Battle wagon
orčí Land Raider 🙂

BRB – Big Red Book
pod označením Big Red Book se skrývá Warhammer Fantasy rule book (jeho obálka je laděna do červena). Používá se i ve spojení s rulebookem Warhammeru 40k.

BSB – Battle Standard Bearer
bitevní standarda. Ve Warhammeru 40k tento prvek z fantasy není, některé jednotky však mohou mít různé standardy a tato zkratka tak někdy bývá používána v tomto kontextu. Alternativo je pak zkratka SB – standard bearer.

CC, HtH, H2H – Close Combat, Hand to Hand combat
jedná se o boj zblízka.

CR – Combat Resolution
výsledek boje zblízka. Modifikátor ovlivňující případný hod na morálku.

CSM, CHSM – Chaos Space Marines

DA – Dark Angels

DAE – Chaos Daemons

DE – Dark Eldar

DS – Deep Strike
bez komentáře.

EA – Extra Armor
ne není to Electronic Arts 🙂

FAAC – fluff at all cost

označení hráčů, kteří berou fluff jako jediný směrodatný způsob konstrukce army listů, které obvykle v kompetitivním prostředí nebývají úspěšné. V českém prostředí se dá použít synonymum starý orel nebo dinosaurus.

FC – Furious Charge
no comment.
FNP – Feel No Pain

no comment.

GEQ – Guard Equivalent
jedná se o označení armády, ve které jsou majoritně zastoupeny armády s  5+ save a T3, například Eldaří Guardians a Imperial Guardsmen.

GK – Grey Knights

GW – Games Workshop nebo Great Weapon
great weapon je termín spojený s Warhammer fantasy. Jedná se velké obouruční zbraně, poskytující bonus k síle.

HF – Heavy Flamer

IC, ICH –Independent Character
jedná se o individuální modely s možností připojit se k jednotkám. Typicky tedy armádní velitelé.

IG – Imperial Guard

KFF – Kustom Force Field
orčí výbavička 🙂

LasPlas – Lascannon + Plasma gun

takto jsou označovány razorbacky vybavené lascannonem a plasma gunem. Tato kombinace je považována za univerzální a zvláště u Blood Angels má své kouzlo, kdy mohou střílet obě zbraně za pohybu.

LoS, TLoS – Line of Sight, True Line of Sight
line of sight je herní termín označující výhled modelu. True line of sight pak říká, že model ve hře vidí to co by viděl ve skutečnosti, tedy kdyby měl oči.

LR, LRC, LRR – Land Raider / Crusader / Redeemer
označení pro Land Raider a jejich typ.

MEQ – Marine Equivalent
jedná se o označení armád, jejihž majorita je tvořena modely s  3+ save a T4. Tedy typicky Space Marines, Chaos Space Marines, Necrons, Grey Knights… Ne však třeba Sisters of Battle.

ML – Missile Launcher


MM – Multi Melta

MSU – Many Small Units
tímto termínem se označují armády, které jsou tvořeny velkým počtem malých jednotek (typicky s nejmenším možným počtem modelů v jednotce, není to však výchozí kritérium k tomuto označení).

NMM – Non Metallic Metal
termín spojený s barvením miniatur. Tato pokročilá barvící technika spočívá v blendingu (prolínání) ne metalických barev do výsledného efektu kovu.

PC – Power Claw
orčí klepeta, aneb power fist v orčím podání, stejnou funkci má i cirkulárka – buzzsaw.
PW – power weapon

RAI – Read as Intended
tedy „čti to, jak to asi autor myslel“. Termín se používá především při výkladu sporných, vícesmyslných pravidel, kde se čtenář domnívá, jak danou věc autor textu zamýšlel, nehledě na to, jakým způsobem danou skutečně napsal.

RAW – Read as Write
tedy „čti jak je psáno“. Další termín, používaný především při výkladu pravidel. Je jím myšleno, aby čtenář chápal text doslovně tak, jak je psán, i když může být složitý nebo nelogický.

SC, SCH – Special Character
jedná se o chaktery, nebo jiné modely, které mají vlastní jméno a v armádě se mohou vyskytnout pouze jednou. Jedná se o velké hrdiny herního světa. Mají pevně danou výbavu a obvykle i nadstandardní schopnosti, to je však vykoupeno podstatně vyšší bodovou hodnotou modelů.

SM – Space Marines
SS – Storm Shield

SW – Space Wolves

TEQ – Terminator Equivalent
tímto termínem se označují armády primárně tvořené modely s 2+ save a T4, tedy armády Terminátorů nebo třeba Sanguinary Guard.

TH – Thunder hammer
TWC – Thunderwolf Cavalry

VP – Victory Points
vítězné body jsou podle pravidel 5. edice 40k bezpředmětné, nicméně v rámci turnajů se stále používají, obvykle jako doplňující hodnocení. Warhammer Fantasy Battles stále VP hojně využívá a typicky rozhodují o výsledku hry.

WAAC – Win at all Cost
tímto termínem se označují hráči, kteří chtějí výhrát za každou cenu. Jedná se o hráče, kteří překrucují pravidla, podvádějí při pohybu, měření, hodech kostkami a obecně dělají cokoli pro to aby hru vyhráli nehledě na jejich hráčské schopnosti. V čechách se takto, a bohužel často, označují Power Gameři, tedy hráči, kteří staví pokud možno ty nejsilnější armády, které je možné z vybraného kodexu postavit, zaměřují se na bodově efektivní jednotky, tedy nefluffové buildy armád.

WD – White Dwarf
časopis, nebo spíše „reklamní brožuru“ netřena představovat.

WFB, WHFB – Warhammer Fantasy Battle
jednoduše Warhammer ve fantasy světě.

WH40K – Warhammer 40k
tedy Warhammer ve sci-fi světě.

WIP – Work In Progress
termín se používá pro označení že se na modelu či terénu stále pracuje, tedy že není kompletně hotovo modelaření či barvení.

WYSIWYG – What you see is what you get
v překladu: Co vidíš, to dostaneš. Označují se tak modely, které reflektují (fyzicky nesou, obsahují či jsou tak vymodelovány) herní výbavu se kterou nastupují do hry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *