Modeling for advantage

Modeling for advantage (dále MFA), tento termín jistě mnoho hráčů zaslechlo. Obecně je modelování vedoucí k výhodě mezi hráči považováno za „nesportovní“, i když v našich končinách je mnohdy přijímáno s povděkem, hlavně díky tomu, že velká část naší komunity je zaměřená více na hobby aspekt 40k než na samotnou hru. Samozřejmě je to rozhodnutí každého jednotlivce, v našich podmínkách, ovlivněných totalitním režimem, kdy jeden z mála koníčků, které mohli lidé praktikovat, bylo právě modelaření, se není čemu divit.

MFA je tak na našich turnajích v mnoha případech nejen akceptováno ale nepsaným pravidlem podporováno – konverze modelů mnohdy silně ovlivňují celkové výsledky turnaje.

Příkladem MFA může být rozšíření vozidla. Takto rozšířené vozidlo změní proporce a zároveň i přední výseč, pokud má vozidlo výrazně odlišný přední a boční pancíř, jednoznačně svým počinem takový hráč získává určitou výhodu. Modelový příklad:

Originál vozidlo má půdorys 3×5 palců. Pokud bude stát střelec 20 palců od vozidla v jeho středové ose, bude potřebovat cca 13,5 palce pohybu, aby mohl vystřelit na boční pancíř. Pokud takovéto vozidlo rozšířím o 1 palec, půdorys tedy bude 4×5 palců, stejně umístěný střelec bude potřebovat pohyb cca 19 palců, aby vystřelil na boční pancíř. Nůžky se tak celkově rozevřely o 11 palců. Malá, téměř nepatrná konverze tak udělá docela zásadní herní rozdíl, nemyslíte?

Samozřejmě, že hráč toho modelu nemusí konverzi dělat za účelem herní výhody, bude argumentovat i nevýhodami, které mu konverze přinesla, ale tohle je jednoduše tvrzení proti tvrzení bez objektivního důkazu. Jako hráč to beru tak, že nevýhody, které konverze hráči přinese, musí počítat už při tvorbě modelu. Případné výhody, byť jako vedlejší produkt jinak kreativní práce, ale nemůže přenášet na vrub soupeře.

I když mnozí namítnou, že jsme v Čechách, tudíž nemá smysl se dívat za hranice, stejně si dovolím nastínit, jak se k tomuto tématu staví zahraniční organizátoři turnajů a potažmo turnajoví hráči.

Nejdříve si dovolím citovat z INAT FAQ, což jsou FAQ bežně používané na turnajích v USA a stojí za nimi „komise“ volená samotnými hráči. Ti pak pokrývají a ujasňují nejednoznačné pravidla nebo sporné situace, které ještě nestačily vyřešit oficiální GW FAQ.

Q: If a model is mounted on a scenic base and an opponent objects to it, what happens? 
A: If an opponent objects to a scenic base, the model may still be used in the game. However during the game, to the best of both players? abilities, the model must be treated as if it were based on a standard-sized, non-scenic Games Workshop base

Q: Can players convert their models in order to gain an advantage in the game? For example, making tiny models to hide behind scenery, longer barrels on their vehicles to increase the range of their weapons, using shorter/taller flying bases for their models then those supplied, etc?
A: Players may only convert their models for aesthetic purposes. Any players, in the opinion of the Tournament organizers/judges, who have converted their models specifically to gain a gameplay advantage, may be penalized at the whim of the Tournament Organizer. These penalties can be as little as playing the game acting as if the suspect model is the proper dimensions, all the way up to immediate ejection from the tournament [clarification]. When in doubt, always check with the tournament organizer before the tournament begins and then discuss the issue again with each of your opponents before the game starts.

Pro nás jsou bližší spíše FAQ pro ETC, ty říkají následující:

2.2. Players may only convert their models for aesthetic purposes. Any players, in the opinion of the Tournament organizers/judges that have converted their models specifically to gain a gameplay advantage may be penalized up to, and including ejection from the tournament.

2.3 Players may only alter their models during the game for aesthetic purposes. For all aspects of gameplay a model must remain the same dimensions for the entirety of the game, with the exception of skimmer flying bases (see rulebook).

2.4 In case of ruling required where the size of the model must be taken into account, the size dimensions of the latest range of citadel warhammer 40000 miniatures models will be used. Players using converted, old or alternate models are expected to be able to provide the model from the latest range upon referee or opponent’s request.

ETC je tedy trošku striktnější u požívání starých modelů, jejihž proporce jsou odlišné od aktuálních verzí, krásným příkladem může být Orčí Truck, který je rozměrově naprosto odlišný.

A nyní nějaké postřehy ze zahraničí a typická obrana MFA – model tak vypadá lépe, což je mimochodem zcela subjektivní pocit a soupeři ho sdílet nemusejí. Není to tedy legitimní důvod pro změnu proporcí. Musíme si uvědomit, že hrajeme hru, která má nějaká pravidla, možnosti a omezení. K hraní hry potřebujeme modely, které jsou z nějakého důvodu určité velikosti, proporcí a vzhledu. Když tedy hrajeme hru, měli bychom tyto vlastnosti hry respektovat, změna rozměrů či proporcí vede k MFA. Změnou velikosti modelu získám jiné výseče, získám snadněji cover, nebo lepší výhled apod. Jak padlo v citaci INAT FAQ i v ETC FAQ nestandardní proporce modelů mohou vést až k diskvalifikaci hráče z turnaje.

To jak se s modely, které lze označit jako MFA, naloží na turnaji, samozřejmě rozhoduje jeho organizátor, i když je zde možnost diskvalifikace, nejtypičtěji se rozhoduje tak, že velikost modelu se považuje jako by byl na stole originální model (doporučuje se mít takový k dispozici) a případný spor bude rozhodnut v neprospěch konvertovaného modelu způsobem, že veškeré nevýhody, které konverze přinesla, jdou na vrub majitele a výhody nejsou uplatněny.

Každý to samozřejmě můžeme vidět jinak…