Druhá vlna Flyerů a další rumory

V poslední době snad není den, kdyby se neobjevily nějaké ty nové rumory. Dnešek samozřejmě nevyjímaje. Co se tedy v kuloárech šušká?

Začnu nejdříve zmínkou o 6. Edici. To že bude, a že bude brzy (červenec) asi všichni vědí a tento fakt, podpořený stažením rulebooku 5. Edice z oficiálního prodeje, netřeba jakkoli zpochybňovat, nicméně zde jsou další argumenty. Zhruba na polovinu června jsou plánovány schůzky koncového prodeje bez podrobnějších informací, na prázdniny manažeři GW prodejen zamítají svým podřízeným dovolené a instrukce, jak odpovídat zákazníkům požadujícím 40k rulebook zní: „Počkejte do června, kdy se chystá něco nového a velkého“. Tolik tedy k tomu, zda 6. Edice bude nebo nebude.

A teď nějaké ty novinky. Tichá pošta hovoří o druhé várce Flyerů – Dark Eldaří Void Raven, který má být údajně větší než Razorwing, Zdroj této zprávy byl u diskuzí, jak toto letadlo vměstnat do sprue. Nebude se tedy jednat o FW konverzní sadu, ale o regulérní plastovou stavebnici.

Tau by měli dostat také nějakou tu stíhačku. Pravděpodobně na ni dojde ve chvíli, kdy vyjde nový kodex Tau, což je avizováno jako první kodex v roce 2013. Pravděpodobně kolem února.

Podobnou radost by měli mít Eldaři, jejichž rumory se také zmiňují o stíhačce. Zde se spekuluje, zda vyjde v druhé vlně Flyerů nebo až s novým Eldařím kodexem, tedy někdy v roce 2013.

Z dalších Flyerů se mluví o rumorovaném Chaosím Dragon Daemon Engine, který pak pravděpodobně bude dostupný jak pro CSM tak pro Démony. Modely pro CSM by měly vyjít ve dvou vlnách krátce po sobě, vzhledem k avizovaným termínům CSM kodexu se tak dá předpokládat, že to bude nejpozději na podzim.

Tyranidi by se měli dočkat Harpye a možná nového monstra (pravděpodobný je dual kit Harpye). Imperiální Garda pak dostane oficiální GW model Hydry, sice to není lítací vozítko, ale boj proti nim je její hlavní náplní.

Druhá vlna Flyerů (Void Raven, Harpye, Hydra) se dá očekávat nejdříve v srpnu, jistější termín je ale říjen.

Kromě těchto informací je zde i aktualizovaný release plán:

Červenec – 6. Edice (bude obsahovat Flyery ve standardních hrách)
Srpen – Chaos Space Marines + první vlna modelů pro CSM (plast).
Září – Starter Set 6. Edice + druhá vlna CSM (finecast).
Říjen – druhá vlna Flyerů – Voidraven, Harpye, Hydra.

Pak už do kondexu Tau k 40k nejspíše nic nového neuvidíme, na řadu totiž přichází Hobit.

A poslední zpráva nakonec. Proslýchá se, že Games Workshop bude ustupovat od vydávání modelové řady ve vlnách. Dá se tedy předpokládat, že s releasem kodexu bude uvolněna celá range modelů (tohle už se z velké části děje ve fantasce), popřípadě dvě, krátce po sobě jdoucí vlny (zhruba tak jak jsem psal výše o CSM modelech). Pro hráče, kteří mají tendenci začít s nově vydanou armádou je to určitě skvělá zpráva.