Jak moc bude 6. edice špatná?

Po tom, co se objevily poslední várky rumorů pro 6. edici pravidel. Mnozí hráči se začali do velké míry obávat, že změny budou dost radikální a kompletně změní hru a mnohdy k horšímu. Samozřejmě, že každá pravidlová novinka, která je „převratná“ je předem přijímaná jako špatná, a to zvláště, když se takovou novinku snaží hráči interpretovat v současném setu pravidel, se kterými jednoznačně není kompatibilní. Proto přináším svůj nepovrchní pohled na některé rumory.

Stand and Shoot jako reakce na charge.
O tuto reakci se budou moci pokusit modely vybavené pistolemi a možná i assult a rapid fire zbraněmi. Každý takto vybavený model bude mít možnost vystřelit jednou s BS1. V případě, kdy bude střelba povolená i assault zbraním, je pravděpodobné, že se do obliby dostanou opětovně plamenomety. Pro mnohé assault jednotky by to mohlo být zdrcující. Hráče by to pak nutilo k většímu manévrování tak, aby při chargi nebyli plně  vystaveni hrozbě plamenometu. Opět bude podstatné, jak se změní pravidla pro pohyb a charge. Pokud by se SS integroval do dnešních pravidel o pohybu, byly by to pro CC jednotky velké jatka.

Wound alokace při střelbě
Tento rumor patří k jistě těm nejsledovanějším. Wound alokoace v 5. edici přinesla mnohdy nesmyslné situace, nově, by tak komplexní jednotky (jednotky kombinujcí modely s různou výbavou) začaly postrádat smysl a navíc se pravidlo více přiblíží realitě. Speciální zbraně bude nutné držet kryté před soupeřovou palbou, tedy nevystavovat je zbytečně nebezpečí, že by přišli k újmě. Od hráče to znamená podstatně více taktického myšlení, protože bude těžší dostat speciální zbraň do nejefektivnější pozice, stejně tak soupeř bude muset zvažovat, jak se lépe ke skrytým hrozbám v jednotce dostat.

Pokud zasadíme novou wound alokaci do současných pravidel, pro assault jednotky by toto znamenalo velké oslabení, protože modely nejblíže soupeři by umíraly jako první, tudíž by jim mohlo trvat delší dobu, než se do boje dostanou. To samozřejmě vede k vyšším ztrátám ještě před tím, než jednotky splní svůj úkol, zároveň, když soupeř bude mít reakci stand and shoot. Hrozivě znějící rumor pro Tyranidy nebo Orky. Počítejme ale s tím, že se změní pravidla pro pohyb, pravděpodobně tak, že například terén nebude vyžadovat hod kostkou. Běh také ne, a move true cover bude znamenat, že pohyb terénem jednotku nebrzdí, takže assault jednotky se budou moci do boje dostat dříve než kdykoli před tím. V takové situaci už to zní podstatně lépe, protože se ví vždy, o kolik se jednotka pohne, nebude žádné „na běh padla jednička“ apod., sice něco od soupeře schytají, ale pravděpodobně toho bude méně než při aplikaci wound alokace a stand and shoot do současných pravidel. Tato kombunace by znamenala jednak zvýšení realističnosti, kdy kuly a jiné vystřelené projektily obvykle schytají nejdříve modely, které stojí v dráze střely první a zároveň by to nepoškozovalo životnost a použitelnost jednotek pro boj zblízka, které to už tak nemají lehké.

Hull pointy vozidel
Při každém glance či penetraci by mělo vozidlo, kromě standardního efektu ztratit jeden hull point. Rhina a podobné lehké transporty mají mít HP tři, Land Raidery čtyři. Pokud vozidlo přijde o všechny HP, je zničeno. Tato změna určitě potěší všechny, kteří na efekt při glance/penetraci hází samé jedničky a dvojky. I když v rumorech nepadlo, zda o tyto hull pointy přijde vozidlo jen v dané fázi/kole/hře, tak už toto je změna k menší životnosti vozidel, které totálně ovládly bojiště v současné edici pravidel. Nejzajímavější by bylo, kdyby vozidla přicházely o své HP až do konce hry. Nemechanizované armády by měly daleko snazší život a v případě boje dvou mechanizovaných armád proti sobě, by se v podstatě nic extra nezměnilo.

Díky tomu, že by i glance znamenal docela zásadní poškození vozidla, nebude takový tlak na  jistotu penetrace. Naskýtá se myšlenka, že se do hry vrátí plasma guny nebo plasma cannony, které postupem času vymýtily právě melta guny a raketomety. Plasma má výhodu většího dostřelu a do 12“ má dva výstřely. Také jim nahrává rumor o wound alokaci v průběhu střelby. Dnešní taktika, vystrčit beztrestně melty dopředu, znamená, že budou první na ráně, takže si je bude muset hráč držet skryté v jednotce a budou mít větší problém dosáhnout melta range. Samozřejmě že plasmy neublíží čemukoli s AV14 a i AV12 je pro ně poměrně velký oříšek, ale i přesto si myslím, že se v případě zavedení HP se budeme s plasmami setkávat častěji.

Vyšší výskyt plasmy by také znamenal poměrně nepříjemné chvilky pro PA a TA armády, včetně Grey Knightích Paladinů, ze kterých zvláště ty s aktuálním kodexem dominují kompetitivní scéně. Pravda, na zmíněné Paladiny je lepší melta, která dává instant, na druhou stranu výstřely z plasmy jsou na větší vzdálenost nebo jich je více. Ve spojení s novou wound alokací střelby, kdy si soupeř nemůže diktovat kdo zásah dostane, plasmy místo melt nemusí být takový problém.

Další rumory
Pátá edice zavedla variabilní délku hry mezi 5-7 koly. 6. edice náhodnou délku odstraní, i když v některých specifických misích může stále setrvat. Novinkou by pak měl být mission generátor, který má zajistit daleko větší variabilitu hraných her.

Další novinkou zřejmě bude terén, který by si mohl hráč nakoupit už při tvorbě armády a při hře si jej dát na stůl. Zní to zajímavě, přinést si s sebou kus terénu (pravda na nějakou ruinu by to chtělo další kufr, ale tohle můžná GW dělá hlavně kvůli prodejnosti svých herních doplňků, nemůžete přece spoléhat že na turnaji najdete plonkový kus terénu, který jste si do rosteru pořidili). Ten kus terénu pak může poskytnout dodatečný cover, LOS blok a kdo ví k čemu všemu byste ho potřebovali. Takoví Grey Knighti s Techmariňákem a Librarianem si třeba dokoupí ruinu aby si pojistil 2+ cover pro své dreadnougty, protože dnes nemohou spoléhat na to, že tu ruinu ve svém deployi najdou.

Jiný rumor zase říká, že terén bude mít navíc nějakou vlastnost, která předem nebude známá, ta se odhalí až když do něj vstoupí nějaká jednotka, tedy na chlup to samé, jako ve fantasy warhammeru, akorát lze očekávat trošku jiné efekty.

K terénům se pak vztahuje ještě jeden rumor a sice ten, že některé terény v interakci se zbraní vyvolají nějaký efekt. Například že plamenomet bude mít možnost zapálit les, který pak bude klidně několik kol hořet. Nebude to automatické, ale pro tyto účely bude mít terén určitou odolnost. Les asi zapálíte jednodušeji než vyhořelé ruiny. Určitě to zní zajímavě a může to být součást taktiky v šesté edici.

Rumorů bylo za poslední rok opravdu hodně. Ten největší a nejdiskutovanější, byl Leak 6. edice 40k, který byl záhy dementován jako nepravdivý a že je to dílem nějaké fanouškovské komunity, s odkazem na web Faeith212, resp. Beast of War se však ve skutečnosti mohlo jednat o jednu z prvních verzí pro playtest. A teď babo raď. Byl ten leak skutečný nebo ne? Dozvíme se to zhruba za šest týdnů, kdy by měla být 6. edice na pultech našich oblíbených prodejců.