Univerzální a specializované armády

Před pár dny jsem psal článek ohledně rad pro Warhammerové začátečníky. Dnes bych chtěl na tento článek volně navázat a pokračovat v tomto tématu, tentokrát bych se rád zaměřil na rozdíly mezi specializovanými a univerzálními armádami, protože pod tímto pojmem si někteří nedokáží představit nic relevantního.

Specializované armády
Jsou to ty armády, které se věnují jednomu způsobu boje, nebo značně převyšuje jeden aspekt. Tedy jsou to buď close combat armády nebo armády střelecké. Ne všechny armády jsou ale vhodné pro jednotlivé typy boje. Od Tyranidů například nelze očekávat čistě střeleckou armádu (tak aby byla dlouhodobě úspěšná) a od Imperiální Gardy nebo Tau zase nelze očekávat close combat armádu. V případě specializované armády tak musíš hledět i na možnosti armády, kterou hraješ, ne s každým kodexem je možné postavit více variant.

Typickým příkladem specializované armády jsou zmínění Tyranidi, kteří staví build na Tervigonech a velkém počtu genestealerů, které podporují hive guardy. Armáda je primárně close combat, hive guardy pak mají za úkol otevřít soupeřovy transporty tak, aby se jimi nemuseli genolupiči zabývat, byť to pro ně není obvykle problém. Taková armáda je schopná vytvořit velké ztráty v kombatu, střelnou ale příliš nezmůže. Dalším příkladem jsou Dark Eldaři a jejich typický Venom spam. Tedy, v závislosti na bodech, 9 Venomů plných Warriorů a Truebornů, podporovaných Ravegery, popřípadě stíhačkami a beastmastery. Tato armáda má potenciál zhruba 140 výstřelů za kolo. Hordy a jiné pěchotní armády budou takové DE právem nenávidět.

Tak jak zmínění Dark Eldaři budou sklízet všechny pěchotní a hordové armády, nemá taková armáda dostatek potenciálu v boji proti střeleckým armádám na dlouhou vzdálenost. Takže tak jak DE sklízejí Tyranidy nebo Orky, stejně bude například mechanizovaná Garda či mechanizovaní Blood Angels sklízet Dark Eldary.

Výhody specializované armády:

 • Redundantnost – většina jednotek v armádě plní stejnou roli, roli zničené jednotky tak zastane jiná bez větších problémů.
 • To co armáda umí, umí velice dobře. Pokud dokáže soupeře porážet, pak to dělá obvykle drtivě.
 • Soupeř nemusí mít na herní styl specializované armády adekvátní odpověď.

Nevýhody specializované armády:

 • Obvykle existuje hodně armád a buildů, které specializované armádě vadí.
 • Armáda obvykle není příliš pestrá.
 • Může potkat stejně zaměřenou armádu, pak je to o tom, kdo hází lépe.
 • Díky specializaci nemá dostatečný prostor pro jiný styl boje.
 • Close Combat armády bez vozidel mají těžký život a práci dostat se k soupeři.
 • Může podávat nekonzistentní výsledky v závislosti na soupeři.

Univerzální armády
Tyto armády obvykle nepreferují jeden způsob boje a místo toho se snaží jednotlivé způsoby vzájemně vyvážit. Takže nejenže má armáda dobrou střelbu, ale umí se postavit i do boje z blízka. Některé univerzální armády mohou být, pokud to kodex nabízí, svou strukturou podobné specializovaným armádám, což se týká obvykle jen novějších kodexů.

Mezi univerzální armády se řadí například Space Marines, kteří svedou slušně střílet a zároveň mají odpověď i na close combat. I když jiné armády umějí CC nebo střelbu lépe, SM jsou zlatý střed a oboje umí dobře, i když ne tak dobře jako specializované armády. Stejně tak mohou hrát pěchotu nebo mechanizaci. Dalším poměrně dobrým příkladem univerzální armády bude Draigowing Grey Knightů. Pro CC mají parádní Paladiny a na střelbu dreadnoughty, umí si tak poradit poměrně s velkým spektrem nepřátel.

Výhody univerzální armády:

 • S každým aspektem hry si dokáže poradit, i když to může stát více úsilí než se specializovanou armádou.
 • Pestrost armády.
 • Není soupeř, který by takovou armádu zastrašil.
 • Podává konzistentní výsledky.

Nevýhody univerzální armády:

 • Díky univerzálnosti trpí nízkou redundancí. Každá jednotka v armádě má vlastní funkci, ztráty se tak hůře, pokud vůbec nahrazují jinými jednotkami.
 • Jelikož v ničem neexcelují, s některými problémy se vypořádává hůře než specializovaná armáda. Aneb jde to, dře to.
 • I když podává konzistentní výsledky, nelze předpokládat, že bude soupeře drtit rozdílem tříd.

Tak to byl stručný nástřel toho co termín univerzální a specializovaná armáda znamená.