Turnajová pravidla pro 6. edici – draft

Warhammer 6th edition

Připravuji návrh pro Turnajová pravidla, primárně pro jednodenní turnaje o třech kolech. Návrh by měl obsahovat následující: Všechny hry jsou odehrány identickou armádou. Omezit zavádění house rules a custom misí. V celkovém pořadí neaplikovat WIN/LOSS ale zohlednit průběh bitvy a tím motivovat hráče k co nejlepšímu výsledku. Z těchto požadavků mi vyšel následný turnajový rulespack.

Pravidla

 • Hraje se podle pravidel 6. edice se všemi aktuálně zveřejněnými FAQ.
 • Hráč by měl mít k dispozici vlastní pravidla, kodex a FAQ pro svou armádu, kostky, metr, šablony a dostatečně čitelný army list.
 • K nahlédnutí do army listu soupeře je hráč oprávněn kdykoli, ne jen po odehrané hře.
 • Na stolech je předpřipravený terén, pravidla pro umístění terénu na stůl hráči, se neaplikují.
 • Fortifikace nelze vyložit na/do terénu, který je na stole připraven.
 • V turnaji bude odehrán předepsaný počet kol. Pauza mezi jednotlivými koly je 30 minut.
 • Časový limit na hru je 2 hodiny 30 minut, s pauzou tedy 3 hodiny na kolo.

Konstrukce armád

 • Pro stavbu armád jsou dovoleny všechny aktuální kodexy z produkce GW. Kodex, který vyjde do 30 dní před turnajem, bude možné použít pouze po předchozím schválení organizátory.
 • Použití Special/Unique/Named Characters, Allies a Fortifications není omezeno.
 • Forge World/Imperial Armour nejsou povoleny. Hráč však může použít Forge World model ke znázornění kodexové jednotky.
 • Pro všechny hry v turnaji musí být použita totožná armáda. Proto musí roster obsahovat:
  • typ používané Power Weapon.
  • musí být vyznačen Warlord.
  • Pokud psyker vybírá Psychic Powers z rulebooku, vygeneruje své kouzla dle pravidel při první hře v turnaji, a vepíše je do rosteru. V dalších hrách turnaje používá totožná kouzla jako v první hře.
  • Warlord Trait se vygeneruje dle pravidel v první hře, ten se pak zapíše do rosteru a v dalších hrách bude používat totožný trait jako v první hře.

Bodování

Výsledek bitvy bude určen standardně dle pravidel (str. 122). Počet victory pointů získaných ve hře určují konkrétní mise. Jakmile bude určen výsledek hry, hráč získá:

 • 4 body za drtivé vítězství (crushing victory)
 • 3 body za vítězství
 • 2 body za remízu
 • 1 bod za prohru (soupeř uhrál vítězství)
 • 0 bodů za drtivou prohru (soupeř uhrál crushing victory)

Získané VP se také evidují a slouží jako pomocné hodnocení.

Průběh turnaje

Pro první kolo proběhne určení soupeře náhodně. Pokud budou všichni účastníci turnaje souhlasit, je možné v prvním kole vyhlašovat a přijímat výzvy. Pro další kola bude párování probíhat švýcarským systémem.

Pořadí v turnaji určuje celkový součet bodů získaných za bitvy. Kdo má nejvíce bodů, vyhrává. V případě bodové shody o pořadí rozhodne celkový počet Victory Pointů získaných hráčem za celý dosavadní průběh turnaje. Pokud po srovnání VP není stále rozhodnuto o pořadí, uplatní se výsledek společné hry (vítěz je o pozici výše), pokud ani po tomto kroku není jednoznačně určeno pořadí, hráči pozici sdílí.

V případě lichého počtu účastníků jeden hráč získá „Černého Petra“ a nebude hrát. V prvním kole o tom rozhoduje los, v dalších kolech je to vždy hráč, který je v průběžném pořadí na nejhorším místě a zároveň odehrál všechny hry.

Do hodnocení turnaje hráč za držení Černého Petra získá 3 body a 7VP.  Pokud hráč ve zbylých hrách uhraje vyšší průměr bodů a/nebo VP, získá namísto pevně stanovených hodnot své průměrné skóre.

Kolo 1.
Deploy: Dawn of War, viz pravidla str. 119.
Mise: Crusade, viz pravidla str. 126. Kontrolovaný objektiv na konci hry dává jen dva VP.

Kolo 2.
Deploy: Hammer and Anvil, viz pravidla str. 119.
Mise: The Emperor’s Will, viz pravidla str. 130. Kontrolovaný objektiv na konci hry dává pět VP.

Kolo 3.
Deploy: Vanguard Strike, viz pravidla str. 119.
Mise: Purge The Alien, viz pravidla str. 126. Vítězství je určeno dle pravidel.
Pro účel pomocného hodnocení turnaje se v této misi mezi hráče rozdělí 5VP. Za každých započatých 20% zničené bodové hodnoty armády, o které hráč převýšil soupeře, získá 1VP navíc a soupeři se 1VP odečte (například při hře na 1500 bodů, hráč, který způsobil soupeři ztráty vyšší až o 300 bodů, získá šest VP a jeho soupeř čtyři VP). Pokud soupeř hru vzdá, nebo bude zcela vyhlazen, výherce získá všech 10VP.

 

Tak, toť vše. Časový limit je pro hry na 1500+ bodů, Zákaz FW reflektuje nejen mé vnitřní přesvědčení, ale i vyjádření organizátora, taktéž přispívá jednoduchosti. Zatím jsem také ustoupil od omezení náhodných prvků v podobě Misterious Terrain a Misterious Objectives do doby, dokud se neprokáže, že turnajové hře skutečně zásadně škodí, podobně na tom jsou i fortifikace, zvláště pak Fortress of Redemption.

Uvítám vaše náměty a připomínky.