Nové 40k FAQ!

Warhammer 6th edition

Games Workshop připravil velice očekávanou dávku 40k FAQ k 6.edici. Mnoho z nás se na ně opravdu těšilo. Na to, o jak novou knihu se jedná, je velice překvapivé, kolik oprava, nikoli klarifikací obsahuje FAQ k samotnému rulebooku. Některé věci se mění zásadně.
Nové FAQ můžete stahovat přímo ze stránek Games Workshopu.

Jedna, v Čechách, velice diskutovaná otázka, bylo, zda Nobové a Paladini jsou charaktery. FAQ k rulebooku mění jejich Unit Type na Infantry. Chybí tedy označení Character. Nobové (a nejen ti) však Charaktery jsou, pokud v jednotce figurují jako seržanti. Doteď tedy skutečně výše uvedené jednotky byly tvořeny charaktery a někdo v GW si uvědomil, že toto pravidlo u těchto jednotek nabourává jejich balance.

S výše uvedenou změnou jde ruku v ruce i změna u Look Out Sir!. Rulebook říká, že charakter nebo independent charakter může provést Look Out Sir na 4+ respektive 2+ a wound alokovat na jiný model v jednotce do 6″. I toto pravidlo doznalo změn a sice tu, že wound se musí alokovat na člena jednotky nejbližšího charakterovi. Nelze si už tedy volně vybírat.

Tyranidi a Démoni jistě uvítají dodatek k Flying Monstrous Creatures, které v případě, kdy jsou ve Swoop režimu, záskávají pravidlo Skyfire, stejně jako zoomující flyeři, takže nyní již i Tyranidi mají skutečný Anti Aircraft.

Imobilizované flyery mají zablokované přípusti plynu, FAQ uvádí, že Flyer se musí pohybovat stejnou rychlostí jako v předchozím kole. Rychlostí v tomto případě není myšlen combat speed a cruising speed, ale přesný počet palců, o který se flyer pohl.

Grey Knightí Stormravem už může jednotka opustit po pohybu o více než 6″, stejně jako je tomu u Blood Angels verze.

Efekty, které v CC snižují iniciativu, například Lash Whip nebo Whip Coil, se vyhodnocují na začátku Fight Sub-phase a uplatňují se až do konce assaultní fáze, nehledě na to zda důvod snížení I pomine dříve.

Samozřejmě FAQ jsou opravdu rozsáhlé a rozhodně je dobré se s nimi co nejdříve seznámit. Některé věci opravdu fungují jinak než dříve.